Fakta om senteret

Lillesand kart
Lillesand Senter - det ledende handlestedet for Lillesand med oppland

Senterveien 30, 4790 Lillesand

Kart

Markedet

Lillesand Senter ligger i Tingsaker Handels- og Helsepark midt mellom Arendal og Kristiansand, nær E18, ved hovedinnkjøringen til Lillesand sentrum.

Lillesand Senter har i dag 14 butikker fordelt på 2 etasjer.

Senteret har etablert den største private helsesatsingen som er gjort utenfor Oslo, med blant annet eget røntgensenter og sykehus (Aleris Røntgen, Aleris Helse, Alero Tannlegesenter, samt psykiatritjeneste).

Lillesand Senter ønsker å utgjøre en motvekt til det store og upersonlige. Vi har ingen ambisjoner om å bli størst, men vi har store ambisjoner om å være best. Best på å drive lokalt kjøpesenter i Lillesand!

I senterets primærmarkedet bor ca. 13.000 personer og inkluderer Lillesand, Heldal, Homborsund, Øygarden, Birkenes og Brekkestø.

Lillesand Senter har 27.000 potensielle kunder innenfor en radius på 15 min. kjøreavstand.

Lillesand har størst %-vis befolkningsvekst på Sørlandet de siste 5 år.

Turisttrafikken er stor; befolkningen dobles i Lillesand om sommeren.

Lillesand Senter luftfoto

Lillesand Senter inne cafe

Våre markedsføringskanaler:

 • Facebook

 • Instagram

 • Hjemmeside

 • Digitale annonser

 • Annen annonsering og profilering   

 

Senterets sterke sider:

  • God beliggenhet; ligger i Tingsaker Handelspark som utgjør et attraktivt handelsområde med ca. 415 mill. I årlig omsetning og ca. 1,5 mill. besøkende.

  • Lillesand Senter og handelsparken ligger ved Lillesands mest sentrale trafikknutepunkt

   • ca. 100 bussavganger i døgnet

   • 8.200 biler i døgnet (ÅDT) passerer tett ved senteret

  • Moderne interiør – attraktive leietakere, med et helsetilbud som gir en spennende miks

  • Helsedelen av senteret tilfører senteret en solid bonus i besøk og omsetning

  • Godt omdømme

  • Gratis parkering

  • God teknisk stand

Kontaktpersoner