Alti Forvaltning har nå 31 kjøpesentre i porteføljen, og fra denne uken bærer altså 21 av disse Alti-navnet. Det er et mål for Alti å få styrket merkevaren ved at de fleste av sentrene får felles profil og deltar i felles kampanjer og aktiviteter – det gir sentrene mer innhold for markedskronene.